Jolly Roger H3 Multiples
< Runs 076-100 >
Click on the underlined run numbers to learn what really happened.

 

Run_Number~~>

Current

100
Sat
099
Wed
098
Sat
097
Wed
096
Wed
095
Sat
094
Wed
093
Sat
092
Wed
091
Sat
090
Wed
089
Sat
088
Wed
087
Wed
086
Sat
085
Wed
084
Wed
083
Sat
082
Wed
081
Wed
080
Sat
079
Wed
078
Wed
077
Wed
076
Wed


Previous

Name

Hare

Runs Jul
10
04
Jul
07
04
Jun
26
04
Jun
23

04
Jun
16

04
Jun
12
04
Jun
09
04
May
29
04
May
19
04
May
15
04
May
12
04
May
01
04
Apr
28
04
Apr
21
04
Apr
17
04
Apr
14
04
Apr
07
04
Apr
03
04
Mar
31
04
Mar
24
04
Mar
20
04
Mar
17
04
Mar
10
04
Mar
03
04
Feb
25

04

Hare

Runs

Attendees~~~~~~~~~~~> 54 29 16 39 19 60 29 20 36 23 25 17 19 16 37 24 19 13 14 27 27 27 20 23 18
24 K 0 1       V                                           0 0
3.5InchFloppy(2) 1 13 H X   X             X   X X X X X   X X X   V     0 0
AntiquePussyEater 0 1                               V                   0 0
BallsOnBarbedwire (B.O.B.) 2 13       H     X       H   X F X X             X   F 0 4
BarkLikeAChicken 2 7 X                                                 2 6
B-Flat 0 1       V                                           0 0
Begs2Cum 0 4 X X X V                                           0 0
BlindedByTheAss 0 0           O                                       0 0
BloodyMary 0 15 X     X                   X X   X A       X   X   0 8
BoyToy 1 5                         X   X X                 X 0 1
Bullshit 1 8       X   X     X   A                   A         1 5
Buttsucker 0 1                                                 V 0 0
Can'tGetLaid 0 1                             V                     0 0
CaptCrunch 1 5                     X                             1 4
CaptJack 0 2           X                                       0 1
CaptOrganSpicedThumb 0 2     X V                                           0 0
CervixWithASmile 0 2 X                                                 0 0
Cocktail 0 3       X                                           0 2
Cries4Sex 0 2                                               X   0 1
CumArtitst 0 0   A                                               0 1
CumChowder 0 4           X                                 X     0 2
Dabadoo 29

94

HS X X X X X X X X X H H X H X H X X X X X X X X X 23

69

DancesWithDildos 0 6 A         A                 A                     0 6
DeadFishTaco 4 40 X     X X X     X H     X X X X     X X X X       3 26
DeBoner 1 21 X X X X X H X X X X X X X S X 0 6
DeepCavity 1 4   A       X         A                   A         1 3
DickEd 0 0                 O                                 0 0
DickRash 2 20 A         A SH AH S   A       A                     1 17
Dirty&Hairy 0 2 X                           V                     0 0
DosCumsalot 0 11                                           X       0 10
DuffJumper 0 2 X V                                               0 0
DoofusWhiteBoy 0 2                               X                   0 1
EarMuffMuff 1 18 A X   X         X         X X   X H X     X   X X 0 7
E-C 0 1                       V                           0 0
FireInTheHole 1 25 X X   X X X X   X X       X X X X   X   H X   X X 0 8
FlipHerOver 0 4 X   X X       VF                                   0 0
Frequent 0 2           A                                       0 2
F*ckinGoofy 0 1                             V                     0 0
F*ckSpot 0 1           V                                       0 0
GayRodeoClown 0 1 V                                                 0 0
GingerNuts 0 4                     X                             0 3
HeadGasket 0 3                                         X X V     0 0
HighBalls (Nipples H3) 0 1           X                                       0 0
HighHeelHo 0 3           X                                       0 2
HockeyPhuck 5  34 X X   X   X     H X X   X X X X H X X X X X   H X 2 15
HopsHerBarley 0 2                                             A     0 2
HornyRubble 0 6 X X X X X V 0 0
Hostitute 10 89 X X X X X X X   X X X X X X X   X X X X X X X X   8 67
HoundDog 0 0           O                                       0 0
JackOfAllHands 0 4   X     X A X V                                   0 0
JustApril 0 1 V                                                 0 0
JustBobby (The Cook) 0 0                             O                     0 0
JustBrian (EarMuff'sFriend) 0 1                                           V       0 0
JustCamila 0 1                             V                     0 0
JustChad 0 1               V                                   0 0
JustCruz 0 1                   VF                               0 0
JustDavid (Farrar) 0 1           V                                       0 0
JustElizabeth 0 1                                       V           0 0
JustEnrico 0 1 V                                                 0 0
JustEtta 0 4 X X                         X   V                 0 0
JustGretchen 0 1                               V                   0 0
JustHal (Mangles) 0 1                                       V           0 0
JustJerry? 0 1                 V                                 0 0
JustJoe 0 1 A               V                                 0 0
JustJohn (Asst Cook) 0 0                             O                     0 0
JustJuly(sp?) 0 1           V                                       0 0
JustJustin (OWM2 friend) 0 1           V                                       0 0
JustKelly(Dresser) 0 1           V                                       0 0
JustKelly(Leuszle) 0 1           V                                       0 0
JustKen 0 1 V                                                 0 0
JustKevin 0 1       V                                           0 0
JustKristine 0 1       V                                           0 0
JustLance 0 1           V                                       0 0
JustLawana 0 1 V                                                 0 0
JustMike 0 2                                             X     0 1
JustMike(OWM2 friend) 0 1           V                                       0 0
JustMonique 0 1 V 0 0
JustPatrice 0 1 V 0 0
JustPeter 0 1 V 0 0
JustRobert 0 2                                         X V       0 0
JustRob(Twat) 0 6   X     X                                         0 4
JustSean(Almeida) 0 1                     V                             0 0
JustShannon 0 1   V                                               0 0
JustStan (SwingBlo's Friend) 0 2               X             V                     0 0
JustTed 0 2                                   X               0 1
JackOfAllHands 0 4   X     X A X V                                   0 0
JustYolanda (Ryan) 0 1           V                                       0 0
JymNoPhobia 0 0           O                                       0 0
K-9 0 5                                       X           0 4
KiddyPorn 0 5   A   X     A         A                           0 4
KittyLitter 9 39                       X H S X X H X   X X X HS X H 5 26
KneelJackAss 0 1                                               V   0 0
Knees2Cum 2 48 X     X X X X   X   X X X   H X X     X   X X X X 1 31
LaLaLaLa... 1 15                 X                                 1 14
Letch (Houston H3) 0 1           V                                       0 0
LiquorStoreScore 0 1       V                                           0 0
LoranaBobbett 0 4 X                                                 0 4
LuckyStrike 4 31 X H   X X H X   X X X H X X X X X H X X X X X X   0 9
Mahogany Extension (TH3) 0 1 V                                                 0 0
MethaneMufftang 0 16 X         X     X X   X         X   X   X     X   0 7
Micro 0 1                       V                           0 0
MomItsMayo 0 0           O                                       0 0
MoreSex 1 18 X     A   A A   X X X     X X X X     X X H   X   0 6
NudyBooty 0 1                       V                           0 0
OnAhead 1 27 X X   X X X X X     X                 X   H X     0 16
OneNightStand 0 14   X   X                                           0 12
OtherWhiteMeat 4 38 X   X X H X H   X                                 2 31
OtherWhiteMeat(2) 0 1           V                                       0 0
PeckerNipples 0 18 X X S     X F X   F   X X   X     X X   X X X X X 0 1
PeterPhile 0 1                       A                           0 1
PillowBiter 1 15                   A                   A   X       1 14
PillowHumper 2 10 A                                                 2 10
PissPot 0 9 X                                                 0 8
PlasterBaitHer 1 25 X       X   X   X X   X     X X         A   H X   0 14
PorkTheClown 3 24 A H X     X A X                         A         2 20
Porndexter 0 1   V                                               0 0
PubicEnema#1 0 6                                       X       X   0 4
PussyGalore 0 2 X                                                 0 0
PutaCockinit 0 1           V                                       0 0
RamTuff 0 1           A                                       0 1
Ring 0 14       X   A     F   X   X     X                   0 9
RubberButt 0 0           O                                       0 0
DickEd 0 0                 O                                 0 0
S&M-Ken 0 2 X V                                               0 0
ScarredForLife 0 1                                   O               0 1
ScoobySnatch 0 1                               V                   0 0
ScornBeef&Hash 0 12 X X X X X X X X X S X V 0 0
SelfService 0 2                             X V                   0 0
SemperBi 3 34 X X   X     A                                     3 31
SgtSpankHer 0 5               X X   X                     A       0 2
SheepN'Easy 5 39 X         X                     X O H X X X   F X 4 30
ShetlandBoney 3 32 X X   X         H X X   X X X   X X X X X X   H X 1 15
SisterMaryZolaSpitz (SMZS) 0 2                 X V                               0 0
SkinoMax 0 0                             O                     0 0
SLFish 1 14       A   X     X                     X A         1 11
Snort 0 1                               A                   0 1
Slut 3 32     A   X A X   X                                 3 28
StaminaTrix 0 3                                       X   X       0 1
StriderRider 0 1                       V                           0 0
Stroke 1 9   A       H A   A   A                   A         0 8
SwingBlo 0 11             X X         X   X     X   X   X X X X 0 1
TacoMagnet 0 8 X X F X X X X V 0 0
Tampon 0 19 X   X     X   X   X X   X   X X       X         X 0 8
TaughtByALesbian 0 4 A 0 4
TeatherBall 3 28               X                                   3 27
TheyFloat 0 13 X       X   X   X X   X     X X         A   X   X 0 3
TitsOnCommand 1 22 X   A     A A   X           X             X       1 18
ToysForTwats 0 2 X VF 0 0
TrustMe 0 4 X X F V 0 0
Turd 1 5 X X H X V 0 0
Twat 0 15 X X A 0 13
UncleFunStuff 1 8 X 1 7
USAA 0 0 O 0 0
VaginalVestite (V2) 0 5 X 0 4
VirginForLife 6 56 X H X A X X X X 5 49
Virgin Kietha (OWM) 0 0 O 0 0
Virgin Nikki (OWM) 0 0 O 0 0
WayWayBeyondGay 0 3 X                           X                     0 1
WildOrifices 0 16 X         X     X X   X         X   X   X     X   0 7
WillSingForHead 4 46 X X S X X X X X X H X X X X X X H 3 29
WackMyYak 0 57 X X     X   X   X   X   X X   X X   F X X X X X X 0 40
WrongHole 1 9 X X   X X H X   X X V                             0 0
YesI'mPointing 0 5             A     A                   X           0 4
Attendees~~~~~~~~~~~> 54 29 16 39 19 60 29 20 36 23 25 17 19 16 37 24 19 13 14 27 27 27 20 23 18

Don't see your name here? That means you haven't been to a Jolly Roger hash prior to the last run equally divisible by 25. If ya wanna get back on this list, ya gotta come to another Jolly Roger hash. Click on Runs 1-25, 26-50, or 51-75 above, to see how many runs you have, if you're not on this list.

* = Gets headband (headband for 10, 25, 50, 69, 100 (**cup for 100 too), 125, 150, 175, 200,.. Green indicates a weekday hash (usually Wednesday) Red indicates a Saturday hash, Tan indicates a special hash. X=Participant, S=Hashit Award, B=Ranging Award (Bovina Award)  F=Front Running Boy, or Babe (FRB), T=Scribe, H=Hare, SN=Rec'd Hashshit but didn't attend, 0=Observer/Helper, A=Appearance, V=Virgin, Visitor, or First Timer with the JRH3, RT=Road Trip. Attendees who are observers, or helpers (O), or who just make an appearnce (A), do not get credit for the run. Beer vehicle and shuttle drivers that have followed trail before, do get credit for runs. If they are just helping and don't ever do trail, no credit will be given towards runs and  headband awards. We can't count you for making an appearance unless you have hashed with the JRH3 at least once prior to your appearance, even if you are a seasoned hasher elsewhere. Hashers who just make an appearance do not get credit towards headbands, but we do count them towards the total number of people in attendance. Stuff in parenthesis ( ) is either a title, who sponsored them, or a last name. JM=Joint Master, HC=Hash Cash, HF=Hash Flash, HFR=Hash Flasher, OS=OnSec, HB=Haberdasher, BM=Beer Meister